POETRY SAMPLING


Pagpangga


Kung duna kay panggaon,
tigumon mo diha niya
ang imong kaugalingon.
Iakob mo ang imong palad
diha sa iyang palad,
susama sa pagtak-om
sa duha ka nabuwag
nga kabhang sa kinhason.
Hipuson mo tuod
iyang pahiyom ug tutok,
diay aron iuli nga tibuok
pinaagi sa halok.
Mahimong itugot mong
isum-ok ka niya
ngadto sa lasang
sa iyang gibati ug hunahuna,
tungod sa utlanan niini,
nasayod kang ang mga sulog
sa busay sa iyang handumanan
kay misteryusong matigom
nganha sa lawod
sa imong dughan.
Ug kini ang rasun nganong
may kamingaw ka
nga masabtan diha sa anino
sa nag-inusarang kahoy.
Nganong may kasikas
sa kabalaka nga mamukaw
inig bukot sa kadlawon
dihang mialimungaw kanimo
nga wa siya sa imong kiliran.
Apan sa pagkaplag
nga nahinanok ra diay
siya sa imong luyo,
gakson mo siya uban
sa kalipay nga nasinati
sa umang nga nakakaplag
og bag-o niyang bayanan.Love

If you love someone
put all of yourself
in her.
Press your palm
over her palm
the way the two shells
of a clam
connect.
Keep kindly
all her smiles, her looks
that you may return them whole
with your kisses.
You could
allow yourself to be thrown
into the jungle
of her feelings and her mind
because at their edges
you know there are whirlpools
springing from her memories
which will gather mysteriously
into the ocean
of your heart.
That’s how you’ll sense
the huge sadness seeping
from the shadow
of that lone tree,
why bad dreams
waken you as dawn
wraps still the world,
an omen warning you
that she’s no longer by your side.
But when you discover her
peacefully sleeping
at your back
you’ll embrace her with
the joy of the hermit crab
who has found for itself
a new shelter.

(Translated by Merlie Alunan)


- - - - - - - -


Pagkaugdaw

Makapaig ang kainit sa alas-dos.
Samtang gapasilong ilawom
Sa landong sa poste sa kuryente,
Mingislo ang nawong sa bata
Nga gahangad sa iyang tabanog.
Kay nakuwangan sa hilig,
Mitahirig kini, mitulilik
Ngadto sa gabagang adlaw.
Ug kalit, nalantaw niya sa langit
Nga ang nagkabus-ok nga panganod
Hinayhinayng gitugot sa itom,
Nangisug nga asung nagagikan
Sa sikitsikit nga mga atup.
“Sunog! Sunog! Su——————nog!”
Kalit nagkatibulaag ang mga istambay
Nga gaduwag dama sa may tindahan.
Ang mga naghingut-anayng inahan
Sa pantawan midalig saka, sakmit
Sa ilang mga anak nga giduyan
Sa katagpilaw sa udtong tutok.
Ang lalaki sulod sa kasilyas mipugong
Sa ga-ung-ung niyang tubol,
Ug milargog sutoy, ambak sa paril.
Pagkaguliyang. Dunay mga siyagit.
Mga tiyabaw. Pagpangita. Pagkadagma.
Madungog ang sunod-sunod nga siren
Sa trak sa bomberong nagpangabot.
Samtang dali-daling nangahabwa gikan
Sa ilang puy-anan ang mga tagbalay
Nga gainiyahayg pas-an sa bisag
Unsang mapunit nga kabtangan.
Kimpang nga gapas-an og pridyider.
Magtiayong gasalbar sa ilang sala set.
Mga batang gakarakarag, gasikwat
Og plato, kaldiro nga nawanihan og takob,
Sinina, sapatos nga di mao ang paris.
Dayon mapamati ang pag-iwigik
Sa mga nalitson nga baboy,
Hasta ang pagpakiluoy sa mga iro
Ug iring nga nangapriso sa balayng
Gihabhab, gilamon sa dilaab sa kayo.
Karon, diha sa pagkaugdaw, mopuli
Ang kahaw-ang sa galamhan.
Mobakho ang byudong nalimtan
Ang lungon sa gihayang minahal.
Samtang matanga ang babayeng
Tungod sa iyahang karatol, kalisang,
Pulir ra sa kilay ang nabitbit.


After the fire

Scorching two o’clock sun.
Trying to find shade
In the thin shadow of an electric post,
The child grimaces,
Looking up at his kite.
Losing slack,
It dips and spins
Towards the blazing sun.
All at once, he sees the sky
Filling with a fat white cloud
Rising from a black rope
Of angry smoke mounting
From the packed roofs of houses.
“Fire! Fire! Fi——————re!”
The bystanders playing checkers
Beside a store quickly disperse,
Mothers cootie-hunting
In one another’s hair in the back porch
Go in and grab their babes
Rocked by sleep in this siesta hour.
The man inside the toilet
Stops his crap before it could
Drop and shoots off,
Leaping over the fences.
Bedlam! So much screaming!
Shouting! Looking for the lost. Falling.
Wailing sirens rising high
As firetrucks arrive one after another
Houses quickly disgorge
Their inmates, each one of them
Lugging anything they can.
A cripple hauls his refrigerator.
A couple tries to save their sala set.
Panicking kids clutching
Plates, pots and pans without lids,
Clothes, shoes which are not paired,
Listen to the pigs squealing
Roasting alive, the dogs and cats
Trapped in the houses, pleading
As the blaze gobbles everything.
Now after the fire, the senses
Fill with a sudden emptiness.
The widower weeps,
Remembering his beloved wife
Whose coffin he forgot to save.
And one woman, too rattled
To think properly, saved
Only a hair puller.

(Translated by Merlie Alunan)


- - - - - - - -


Alang kang Yana
Sa pagpaabot sa adlaw sa imong pagkatawo


Mobutho tingali ka uban sa katapusang
hapus sa balud nga misuwayg dunggo
sa gapnod gikan sa wa hiilhing isla,
ug tugbang sa igmat nga pagtidlom
sa mga hinlilitik ug tamala nga natugaw
sa lim-aw niining gilaay nga aya-ay.
Tingali, iatul kini nimo dihang gibugsay
sa mga hagok ang kagabhion, o kaha
sa higayong miutong ang dag-om,
ug mibuhagay ang daman nga uwan.
Dili — sa imong pagtunga, dungan kini
sa paghunong sa gahadyong nga unos,
diin kalit nga mopuli ang pagpugtak
sa mga sunoy nga gihapak sa kabalaka
dihang napuwak ang mga lubing lahing,
ulahing buwakaw sa bag-ong kadlawon.
Kaha, mokuyog siguro ka sa pagpamukhad
sa mga paku sa alindahaw ug kabakaba
nga gakat-on paglupad — sa unang higayon!
O moduyog ba ron sa awit sa galansiyang
nga gapundok ug nahinangop sa isig usa.
Sa imong pagbutho, dungan ba sab kahang
hikaplagan sa himungaan ang gapiyakpiyak,
nagkatibulaag niyang mga pisu — kini,
sa wa pa gidahik sa mananagat ang baruto
nga gituya sa sulog sa bag-ong taub?
Pinangga, angay kang masayod karon,
nga sa di mo pa malitok ang unang uha,
uban sa ngisi sa unang hinog nga bunga
nga namituon sa ngiob nga punuan,
iapung ko kanunay ang akong mga palad
aron paabuton ang imong pagkapunggak.


For Yana
The day I waited for your birth

You could come with the last wave
lashing in, trying to land onshore
the flotsam from some unknown isle,
startling the mantis shrimps and octopodes
to sink down their nead-tide pools.
Or you might time your coming
while the sleepers paddle through the night
with their snores, or it could happen
when the clouds, bearing down at last,
release their rainy dreams upon us.
Or it could be — that you’d come,
when the whipping squall stops,
and the roosters, hearing the thud
of ripe coconuts falling from the tree,
cluck in alarm, or, as the last meteor
streaks across the early dawn.
You might show up as dragonfly wings
blossom, and moths try flight —
for the very first time! Or you may come
when the bright-feathered starlings
flock together in joy of their kind?
When you appear, will the hen
find at last all her peeping chicks
that had scampered away — this
happening before the boatman drags in
his boat rocking in the surf of a fresh tide?
My darling, now you must know this,
that even before you utter your first cry,
along with the splitting grin of the first
ripe fruit hanging like a star on the dark tree,
my hands are already open, palms up,
waiting to catch you as you fall.

(Translated by Merlie Alunan)


- - - - - - - -

suwat sa sugarol

parts, musta na? nakabuno
kuno atong hiniktang ugis?
idublada akong parte
ugaling itari ni joker
iyang sinyalang buwanting.
debuynason gyud lagi nang
naay gasabak sa panimalay, no?
uy, ni-tip nako si jack
nga kwadro karon iyang chicks.
gisyapulan gyud diay niya
ang kalasera nga sauna
gisuwayan sad nimog dega?
hapit baya to nimo ma-kang,
kung wa pa ka hisakpi
sa financer nimos mahjongan.
pustaanay, matutyo ra na siya?
lisod man nang upat imentin,
labi nag gamay ra kag stopper,
ug imong alas imo rang hitsura.
ang sikreto gud sa pagpangabit
kay naa sa pilde-gana:
dakung dimal kung daghag dama.
maong tagsa-tagsaa og pug-ok
ang baraha aron di dali hisakpan.
likayi sad ang queen diamond
kay ang selosong bana gadalag atsa.
taym pa, niantog kuno nimo
ang ulcer? tabla na diay ta ani:
may lunggong sa kutokuto
kung ugaling masul-an.
barawa na — imni pirmig gatas —
mao nay hirit ni doktora.
mao na nay dibidendo, parts,
kung kita magkatiguwang na.

p.s. damgo nako gabii:
gaturotot nga rayna natikangkang —
4-1-7. irambol lang.

letter from a gambler

howdy, pardner. heard our white
cock won. put my winnings in too
in case joker plays the grey,
that one’s got the marks of a winner.
well, a pregnant woman
in the family brings good luck, eh?
hey, jack tipped me off about
his chicks: he’s got full house, man.
he shuffled, got in good terms
with the lady tip-keeper
you tried yourself before.
almost got her too, i know,
if not for your lady financier
who stalled your mahjong affair.
bet his game plan won’t last.
keeping four mistresses together
is hard to maintain, especially
when you’ve got few stoppers,
and your only ace: your good looks.
the trick of keeping an affair
lies in the game of
pilde-gana:
the more you got queens,
the more you lose. so play
your cards well — one at a time,
so you won’t get caught easily.
and stay away from queen diamond
who got a jealous axe-wielding
husband. wait, heard ulcer’s
got you too? that’s two of us now:
shaken dice in the stomach
when it attacks, that’s how it is.
fight it — drink lots of milk —
my lady doctor’s sweet advice.
that’s the pay-off of aging, pardy.

p.s. dreamed last night:
the queen blowing a horn fell on her butt —
4-1-7. just ramble it.----------------------------------------------------------------
stopper — the highest value in the card game of “chikitcha”
pilde-gana — a game of reverse checkers; whoever lose is declared the winner(Translated by Merlie Alunan)
1 comment:

Monster Paperbag said...

Ganahan ko sa "Suwat sa Sugarol". Nindot :).